Paga i senyal per part de les persones usuàries:

Les persones titulars de l’habitatge d’ús turístic poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats. En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment Can Nofre, sol·licitem un pagament avançat minim del 25% del preu total de l’estada.

Cancel·lació de la reserva:

1.  L’habitatge d’ús turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 15 dies anteriors a la data d’arribada.

Fiança per a possibles danys

La persona usuaria de l’habitatge d’ús turístic està obligada a realitzar una paga i senyal de 200€ per tal de cobrir els possibles danys que es puguin ocasionar durant la seva estança, que un cop finalitzada seràn retornats si l’habitatge es troba en perfecte estat.